File / Document / Manuscript:
Jezuici, Stanisławów (Niepokalane Poczęcie NMP), Stanisławów. Consignatio librorum Colegii Stanislaopoliensis abolitae Societatis Jesu ex officio rationum A[anct]ae Caes[areo] reg[iae] Majestatis sub die 17 Septembris anno 1774 ad officium praesens fiscalatus traditorum, 1859 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1859 r.

Copyist: Wolański Franciszek Ksawery

Register / Uniform Title: Stanisławów. Consignatio librorum Colegii Stanislaopoliensis abolitae Societatis Jesu ex officio rationum A[anct]ae Caes[areo] reg[iae] Majestatis sub die 17 Septembris anno 1774 ad officium praesens fiscalatus traditorum

Place of issue / publication: Stanisławów

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Z orginału udzielonego mi przez W. Schabenbecka Ces[arsko-] Król[ewskiego] Prokuratora fiskalnego przepisałem dnia 25 marca 1859 roku. ]].Fr[anciszek] Ksaw[ery] Wolański. [Franciszek Ksawery Wolański].

Remarks:

Odpisy sumariuszy dokumentów z lat 1598-1784.

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: BPANK rps 2451, 46 k.

Microfilm: BN Mf 16750