File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Wilno, Inwentarz Ruchomości wszelkiey w Rezydencyi Snipiskiey znaydującysię z roskazu […] Bonaventurae Jarmoński Provinciam Litvaniam Prop[rieta]ti Schloar[um] Piar[um] sporządzony y spisany w R[ok]u 1779 M[iesią]ca Augusta 1 Dnia, 1779 r.

Introduced: 27.03.2014 14:17 | Last update: 27.03.2014 14:17 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Monastery: Pijarzy, Wilno

Basic information

Category: rękopis

Date: 1779 r.

Register / Uniform Title: Inwentarz Ruchomości wszelkiey w Rezydencyi Snipiskiey znaydującysię z roskazu […] Bonaventurae Jarmoński Provinciam Litvaniam Prop[rieta]ti Schloar[um] Piar[um] sporządzony y spisany w R[ok]u 1779 M[iesią]ca Augusta 1 Dnia

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Number of components: 1

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Current call number: BC rps 1830, s. 15-27.

Microfilm: BN Mf 16650