File / Document / Manuscript:
Bazylianie, Zawałów, Inventarium Monast[erii] Zavałoviensis Ord[ini]s S[ancti] B[asili] M[agni] sub tempus Installationis in Superiore Ejusd[em] Monast[erii] Adm[odum] R[everen]di in […] Leonis Zasławski, per me Adrianum Kottoni Monasterii Tremboviliens[is] Superiorem, jam ve, 1773 r.

Introduced: 27.03.2014 14:18 | Last update: 27.03.2014 14:18 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1773 r.

Author / Issuer: Kottoni Adrianum

Copyist: Kottoni Adrianum

Register / Uniform Title: Inventarium Monast[erii] Zavałoviensis Ord[ini]s S[ancti] B[asili] M[agni] sub tempus Installationis in Superiore Ejusd[em] Monast[erii] Adm[odum] R[everen]di in […] Leonis Zasławski, per me Adrianum Kottoni Monasterii Tremboviliens[is] Superiorem, jam ve

Place of issue / publication: Zawałów

Language: polski

Number of components: 1

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

Current call number: BNANULw. Rps F 3, spr. 613, k. 1-24.