File / Document / Manuscript:
Bazylianie, Zawałów, Inwentarz rzeczy Cerkiewnych Refektarnych, Spizarnianych, Kuchenny[ch] całego gospodarstwa Klasztoru Zawałowskiego, przy instalacyi na Superyorstwo tegoż mieysca Imc. X. Teofana Duszynskiego, a odebraniu rządów od Imci X. Leona Zasławskiego hoc tempore Su, 1775 - 1783 r.

Introduced: 27.03.2014 14:18 | Last update: 27.03.2014 14:18 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1775 - 1783 r.

Register / Uniform Title: Inwentarz rzeczy Cerkiewnych Refektarnych, Spizarnianych, Kuchenny[ch] całego gospodarstwa Klasztoru Zawałowskiego, przy instalacyi na Superyorstwo tegoż mieysca Imc. X. Teofana Duszynskiego, a odebraniu rządów od Imci X. Leona Zasławskiego hoc tempore Su

Place of issue / publication: Zawałów

Language: polski

Number of components: 1

Remarks:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Current state

Current location: Biblioteka Naukowa Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

Current call number: BNANULw. Rps F 3, spr. 613, k. 25-38v.