File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Kapituła kościoła św. Ducha klasztoru bożogrobców w Miechowie prezentuje Piotrowi, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i biskupowi krakowskiemu, ks. Wojciecha Cebrowskiego ze Szczerbca, magistra sztuk wyzwolonych, na prepozyturę miechowską, wakującą po śmierci Tomasza z Olkusza (de Ilkusch). Instrument publiczny spisany przez Michała Skrzetuszewskiego, syna Jana, notariusza publicznego, 1542 r.

Introduced: 27.03.2014 15:18 | Last update: 27.03.2014 15:18 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 1542 r.

Register / Uniform Title: Kapituła kościoła św. Ducha klasztoru bożogrobców w Miechowie prezentuje Piotrowi, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i biskupowi krakowskiemu, ks. Wojciecha Cebrowskiego ze Szczerbca, magistra sztuk wyzwolonych, na prepozyturę miechowską, wakującą po śmierci Tomasza z Olkusza (de Ilkusch). Instrument publiczny spisany przez Michała Skrzetuszewskiego, syna Jana, notariusza publicznego

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć niezachowana.

Current state

Current location: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Current call number: 56