File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Ciechanów (Nawiedzenie NMP), Andrzej, biskup Płocki na prośbę przeora klasztoru OO Augustianów w Ciechanowie potwierdza następujące dokumenty: "1362, 5 września, Praga: Jan, biskup lutomierski "Luthomushlensis", kanclerz dworu cesarskiego na prośbę klasztorów augustiańskich z Czech,, 1535 r.

Introduced: 28.03.2014 10:52 | Last update: 28.03.2014 10:52 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 1535 r.

Author / Issuer: Andrzej, biskup płocki

Register / Uniform Title: Andrzej, biskup Płocki na prośbę przeora klasztoru OO Augustianów w Ciechanowie potwierdza następujące dokumenty: "1362, 5 września, Praga: Jan, biskup lutomierski "Luthomushlensis", kanclerz dworu cesarskiego na prośbę klasztorów augustiańskich z Czech,

Place of issue / publication: Pułtusk

Language: łacina

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć: Andrzej, biskup płocki; 2. Znak notarialny.

Remarks:

Dawna sygn.: A 50/III, dokument przetarty, poplamiony i podziurawiony.

Current state

Current location: Archiwum Klasztoru OO. Augustianów w Krakowie

Current call number: Aug. 10