File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta), Kopie dokumentów przeora konwentu augustianów w Brześciu Litewskim, 1785 - 1800 r.

Introduced: 28.03.2014 10:52 | Last update: 28.03.2014 10:52 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1785 - 1800 r.

Register / Uniform Title: Kopie dokumentów przeora konwentu augustianów w Brześciu Litewskim

Place of issue / publication: Krasnystaw

Language: łacina

Number of components: 6

Remarks:

Kopie, wchodzą w skład dokumentów konwentu augustianów w Krasnymstawie

Current state

Current location: Archiwum Klasztoru OO. Augustianów w Krakowie

Current call number: Aug. 99