File / Document / Manuscript:
Jezuici, Bar, Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868, 1631 r.

Introduced: 28.03.2014 10:52 | Last update: 28.03.2014 10:52 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Monastery: Jezuici, Bar

Basic information

Category: dokument

Date: 1631 r.

Register / Uniform Title: Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868

Language: polski

Contents of the collection: Pozew na sąd w sprawie spornej o granice dóbr Sieniakowice, między tenutariuszem Stanisławem Koniecpolskim kasztelanem krakowskim a jezuitami z Baru

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Podpis: Łukasz Miaskowski, podsędek podolski; 2. podpisy komisarzy królewskich; 3. inne podpisy.

Remarks:

oprócz języka przewodniego również: inne.

Current state

Current location: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Current call number: 7915 IV (1)