File / Document / Manuscript:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Hłusk (Niepokalane Poczęcie NMP), Inwentarz Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Hłuskich w Guberniy Minskiey w Powiecie Bobryskim sytuowany wskutek ukazu […] pod datą Dnia Miesiąca w Roku za N[ume]rem wyszłym, w czasie Wizyty Generalney sporządzony, 1817 r.

Introduced: 31.03.2014 12:28 | Last update: 31.03.2014 12:28 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1817 r.

Register / Uniform Title: Inwentarz Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Hłuskich w Guberniy Minskiey w Powiecie Bobryskim sytuowany wskutek ukazu […] pod datą Dnia Miesiąca w Roku za N[ume]rem wyszłym, w czasie Wizyty Generalney sporządzony

Place of issue / publication: Hłusk

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 4-A-2111[a], 9 k.