File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Merecz (św. Kazimierza Królewicza), Akta Generalney Wizyty Klasztoru Mereckiego JXX. Dominikanów Roku 1804 M[iesi]ąca Sierpnia Dnia 29, 1804 r.

Introduced: 31.03.2014 12:28 | Last update: 31.03.2014 12:28 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1804 r.

Author / Issuer: Wiszniewski Jan

Register / Uniform Title: Akta Generalney Wizyty Klasztoru Mereckiego JXX. Dominikanów Roku 1804 M[iesi]ąca Sierpnia Dnia 29

Place of issue / publication: Merecz

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 57-Ћ 53-755, 11 k.