File / Document / Manuscript:
Karmelici bosi, Wilno (św. Teresy), Inwentarz Kościoła i Klasztoru Zawilijskiego Karmelitow Bosych z Opisaniem Zabudowania, a także wszelkich Sprzętow i Ruchomości tak Kościelnych iako i Klasztornych […] przy akcie wizyty Prowincialskiey sporządzony i podpisany w Roku teraznieyszym 1818m M[, 1818 r.

Introduced: 31.03.2014 12:28 | Last update: 31.03.2014 12:28 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1818 r.

Author / Issuer: Pakolnicki Leopold

Register / Uniform Title: Inwentarz Kościoła i Klasztoru Zawilijskiego Karmelitow Bosych z Opisaniem Zabudowania, a także wszelkich Sprzętow i Ruchomości tak Kościelnych iako i Klasztornych […] przy akcie wizyty Prowincialskiey sporządzony i podpisany w Roku teraznieyszym 1818m M[

Place of issue / publication: Wilno

Language: polski

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie

Current call number: BANLWil. Rps F 273-285, 6 k.