File / Document / Manuscript:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Hłusk (Niepokalane Poczęcie NMP), Inwentarz Kościoła i Klasztoru XX Bernardynów Hłuskich w Gubernij Minskiey w Powiecie Bobruyskim sytuowanego wskutek Ukazu Jego Imperatorskiey Mości z Rzymsko-Katolickiego Duchownego Kollegium 1˚ Departamentu pod Dattą 28 Miesiąca Augusta w Roku 1818 za N, 1818 r.

Introduced: 31.03.2014 12:29 | Last update: 31.03.2014 12:29 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1818 r.

Author / Issuer: Kontowicz Józef

Register / Uniform Title: Inwentarz Kościoła i Klasztoru XX Bernardynów Hłuskich w Gubernij Minskiey w Powiecie Bobruyskim sytuowanego wskutek Ukazu Jego Imperatorskiey Mości z Rzymsko-Katolickiego Duchownego Kollegium 1˚ Departamentu pod Dattą 28 Miesiąca Augusta w Roku 1818 za N

Place of issue / publication: Hłusk

Language: polski

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Działo się w H[łusk]u.

Current state

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Current call number: NAHBMin. Rps F 1781, op. 27, d. 339, [1], 9 k.