Architectural drawing / Iconography:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Brzeziny (św. Franciszek z Asyżu), rysunek architektoniczny, Brzeziny klasztor poreformacki, 1866 r.

Introduced: 22.04.2014 19:01 | Last update: 22.04.2014 19:01 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Type: rysunek architektoniczny

Author: Żochowski

Title: Brzeziny klasztor poreformacki

Date: 1866 r.

Technique: Rysunek tuszem

Dimensions: 56x40,2

Contents: Rzut piętra i parteru zabudowań klasztornych.

Inscriptions: Plan poreformatskago monastyra w g. Brzezinach. Kopia s predstawlennego Warsz. Gubern.: Prawleniem płana.

Language: rosyjski

Remarks:

Sygnatura: Żochowskij Arch.

Place of storage and catalogue details

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Fonds: Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych

Location in the fonds: 303

Call number: 6338