Architectural drawing / Iconography:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta), miedzioryt, Widok zabudowań klasztoru ss. klarysek w Starym Sączu, 1617 r.

Introduced: 22.04.2014 19:27 | Last update: 22.04.2014 19:27 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Type: miedzioryt

Author: Tobiasz Bidenharter

Title: Widok zabudowań klasztoru ss. klarysek w Starym Sączu

Date: 1617 r.

Technique: Miedzioryt

Dimensions: 5,2x7,5

Contents: Widok idealny klasztoru Klarysek w Starym Sączu, przedstawia widok zabudowań klasztornych od strony zachodniej i południowo-zachodniej.

Remarks:

Rycina na frontospisie księgi: Zywot S. Kvnegvndy Zakonu świętey Klary XięznyPolskiey: Za powodem W.X. IanaFoxa Ar[chid]iakona Krak. [et]c. Wizytatora tegoż Zakonu (…) autorstwa Jana Długosza; dawna sygnatura nr 250.