Architectural drawing / Iconography:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta), drzeworyt, Widok klasztoru starosądeckiego, second half of the XIX cent.

Introduced: 22.04.2014 19:27 | Last update: 22.04.2014 19:27 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Type: drzeworyt

Title: Widok klasztoru starosądeckiego

Date: second half of the XIX cent.

Technique: Drzeworyt

Dimensions: 16,2x27,2

Contents: Klasztor ss. klarysek widoczny od zachodu.

Inscriptions: Widok klasztoru Staro-Sądeckiego.

Language: polski

Place of storage and catalogue details

Call number: MNK III-ryc-36987