Architectural drawing / Iconography:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian), rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny (zdekompletowany) kościoła i klasztoru, 1835 r.

Introduced: 16.05.2014 20:19 | Last update: 16.05.2014 20:19 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Type: rysunek architektoniczny

Author: Józef Suchecki

Title: Pomiar inwentaryzacyjny (zdekompletowany) kościoła i klasztoru

Date: 1835 r.

Technique: Rysunek tuszem i akwarelą

Dimensions: 34x33

Contents: Plan sytuacyjny kościoła i klasztoru.

Inscriptions: Plan sytuacyjny zabudowań Kościoła z Klasztorem Supprymowanych w Mieście Koprzywnicy.

Language: polski

Remarks:

Sygn.: Zdięty przez Józefa Sucheckiego Budowniczego Obw.: Sandomierskiego Dnia 15 Marca 1835 Ru.

Place of storage and catalogue details

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Fonds: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Location in the fonds: k. 108

Call number: 757