Architectural drawing / Iconography:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian), rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny (zdekompletowany) kościoła i klasztoru, 1835 r.

Introduced: 16.05.2014 20:19 | Last update: 16.05.2014 20:19 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Type: rysunek architektoniczny

Author: Józef Suchecki

Title: Pomiar inwentaryzacyjny (zdekompletowany) kościoła i klasztoru

Date: 1835 r.

Technique: Rysunek tuszem i akwarelą

Dimensions: 60,5x39,5

Contents: Elewacja frontowa i rzut kościoła.

Inscriptions: Elewacya Kościoła Supprymowanego w Mieście Koprzywnicy Obwodzie Sandomierskim. Plan Kościoła w Mieście Koprzywnicy.

Language: polski

Remarks:

Sygn.: Zdięty przez Józefa Sucheckiego Budowniczego Obw.: Sandomierskiego Dnia 13 Maja 1835 Ru.

Place of storage and catalogue details

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Fonds: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Location in the fonds: k. 104-105

Call number: 757