Architectural drawing / Iconography:
Norbertanki, Pińczów, rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru, 1835 r.

Introduced: 16.05.2014 20:19 | Last update: 16.05.2014 20:19 | Author of description: Patrycja Ziomek

Provenance

Basic information

Type: rysunek architektoniczny

Author: Jan Andrzej Zschernig, Aleksander Bek

Title: Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru

Date: 1835 r.

Technique: Rysunek tuszem i akwarelą

Dimensions: 42x30,5

Contents: Plan sytuacyjny zabudowy kościoła i klasztoru.

Inscriptions: Plan Ogólny Wykazujący położenie i granice Klasztoru dawniey Xięży Paulinów, dziś Panien Norbertanek w Mieście Pińczowie i zabudowań do niego należących.

Language: polski

Remarks:

Sygn.: Rysowałem Alexander Bek w M: Wrześniu 1835 r. w roku 1835 JA Zschernig Bud Obw St.

Place of storage and catalogue details

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Fonds: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego

Location in the fonds: k. 231

Call number: 757