Monk:
Nowiński, (im. zak.:) Tomasz (Bożogrobcy)

Introduced: 28.05.2016 23:40 | Last update: 28.05.2016 23:40 | Author of description: Konrad Szymański

Informacje podstawowe

Gender: Mężczyzna

Religious name/names Tomasz

Family name: Nowiński

Description:

Studiował w Akademii Krakowskiej. W 1770 r. po święceniach kapłańskich, ks. Florjan Bujdecki wysłał go do Rzymu na studia teologiczne. W 1778 r. po uzyskaniu stopnia doktora teologii u księży Dominikanów w generalnym klasztorze Minerwy, powrócił z Rzymu. Został wysłany do gnieźnieńskiego kollegium, skąd w 1786 r. konwent miechowski powołał go do klasztoru jako gwardiana. W 1789 r. po śmierci o. Mateusza Bujdeckiego zgromadzenie obrało go swym przełożonym. W listopadzie 1816 r. ks. Jan Paweł Woronicz, biskup krakowski konsegrował go na biskupa biblijskiego.

Events in the life