Monk:
Kandyd Kozierowski (Franciszkanie reformowani (reformaci))

Introduced: 26.10.2014 23:59 | Last update: 26.10.2014 23:59 | Author of description: Paula Zawisza

Informacje podstawowe

Gender: Mężczyzna

Name/names undefined: Kandyd

Family name: Kozierowski

Description:

Działacz zakonny. Odbył studia filozof.-teol. w seminariach zakonnych w Węgrowie i Włocławku. Jako prowincjał zabiegał o ocalenie klasztorów przed kasatą w zaborze pruskim. Przyczynił się do reformy nauczania w seminariach zakonnych, dostosowując program do wymagań rządowych. Zasłynął także z zasług w dziedzinie organizacji szkolnictwa publicznego przy klasztorach reformackich, m. in. dzięki jego staraniom powstała szkoła elementarna w Toruniu. W latach 1810-1814 prowadził szkołę w Żurominie, a w 1814 r. założył szkołę (i kierował nią do 1837 r.) we Włocławku (w 1820 r. została zmieniona na elementarną, a następnie powierzona pijarom). W nauczaniu dbał o czystość języka polskiego (EK, 9, 1108).

Events in the life