Monk:
Jan Tomasz Leszczyński (Kapucyni)

Introduced: 02.11.2014 00:21 | Last update: 02.11.2014 00:58 | Author of description: Paula Zawisza

Informacje podstawowe

Gender: Mężczyzna

Secular name/names Jan Tomasz

Name/names undefined: Prokop

Family name: Leszczyński

Description:

Działacz zakonny, pisarz religijny. Studiował w latach 1829-1830 prawo na UW. Jako oficer brał udział w powstaniu listopadowym. Głosił misje par., rekolekcje stanowe (m. in. w 1857 r. dla kapłanów diec. podlaskiej) i konferencje światopoglądowe dla inteligencji, krzewił tercjarstwo franciszk., był wizytatorem felicjanek w okresie ich tworzenia. Z jego inicjatywy zbudowano przy kościele klasztornym neogotycką kaplicę Niepokalanego Serca Maryi w Lublinie. Działał na rzecz podniesienia karności zak. i ożywienia duszpast. W 1859 r. odbył podróż po krajach Europy Zachodniej, zapoznając się z tamtejszymi metodami i formami duszpast. Współpracował z abpem Z. Sz. Felińskim w reformowaniu duszpasterstwa w Warszawie. Po powstaniu styczniowym przebywał w latach 1864-1892 r. w etatowym klasztorze w Zakroczymiu, a od 1892 r. w Nowym Mieście. Był tłumaczem dzieł Alfonsa Marii de Liguoriego (m. in. Uwagi nad boleściami Matki Bożej, Nowenna do Ducha Świętego z rozmyślaniem na każdy dzień, Jak kochać Jezusa, Jak nas ukochał Jezus, czyli pobożne męki Pańskiej rozmyślanie, O modlitwie myślnej czyli medytacji, Jak żyć powinien chrześcijanin, Uwielbienia Maryi, Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus), G. Scaramellego (O czytaniu pobożnym, O modlitwie, O nabożeństwie do Przenajświętszej Maryi Panny, To czyń, a będziesz żył, czyli o niechybnych środkach dostąpienia zbawienia i doskonałości chrześcijańskiej), F. W. Fabera (Matka Bolesna wzór dla cierpiących). Przyczynił się do upowszechnienia praktyki niewolnictwa maryjnego przez przekład traktatu św. Ludwika Grignion de Montfort (O zaofiarowaniu się Jezusowi przez Maryję), zajmował się twórczością hagiograficzną, zwłaszcza dotyczącą świętych ówcześnie wyniesionych na ołtarze (Żywot świętego Jana Rossi [...] przez Ojca Świętego Leona XIII kanonizowanego, Żywot świętej Klary z Montefalko [...] przez ojca Świętego Leona XIII kanonizowanej, Żywot dwudziestu trzech męczenników japońskich [...] przez Ojca Świętego Piusa IX kanonizowanych) lub ogłoszonych patronami (Święty Józef głównym opiekunem Kościoła przez Ojca świętego Piusa IX świeżo ogłoszony). Największą poczytność osiągnęły Żywoty świętych Pańskich na wszystkie dni roku. W sprawie tzw. kwestii rzym. opowiadał się za ultramontanizmem (Kilka słów o doczesnej władzy papieża), propagował nabożeństwa zalecane przez Stolicę Apostolską (Miesiąc Najsłodszego Serca Jezusowego, Różaniec ilustrowany z rozmyślaniami i modlitwami przy każdej tajemnicy). Zasługą Leszczyńskiego jest upowszechnienie nabożeństwa majowego na ziemiach polskich, do którego odprawiania opracował odpowiednie pomoce liturg.-ascet. m. in. Miesiąc Maryi dla ludu wiejskiego, Nowy miesiąc maj rozważaniem prawd wiary u stóp Maryi uświęcony, Maryja w litaniach loretańskich wielbiona, Czytania majowe o cnotach Maryi, Maj loretański zawierający wykład litanii do Matki Bożej (EK, 10, 860).

Events in the life

 • 08.01.1812 r. - ur.

  Urodzony w Kozaczówce k. Brahiłowa (EK, 10, 859).

 • 1844 r. - profesja/wstąpienie do klasztoru - Kapucyni, Lubartów (św. Wawrzyńca)

 • [b.r.] - piastowanie funkcji

  Wizytator felicjanek.

 • 1856 - 1859 r. - piastowanie funkcji - Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł)

  Przełożony klasztoru (EK, 10, 859).

 • 1859 - 1862 r. - piastowanie funkcji

  Prowincjał (EK, 10, 859).

 • po 1868 r. - piastowanie funkcji

  Tajny komisarz gen. kapucynów prowincji polskiej po skasowaniu przez władze carskie (EK, 10, 859).

 • 26.02.1895 r. - zm.

  Zmarł w Nowym Mieście n. Pilicą (EK, 10, 859).