Monk:
Ludwik Roszkowski (Jezuici)

Introduced: 21.01.2015 14:09 | Last update: 21.01.2015 14:09 | Author of description: Paula Zawisza

Informacje podstawowe

Gender: Mężczyzna

Name/names undefined: Ludwik

Family name: Roszkowski

Description:

Filozof, matematyk. Studiował filozofię i matematykę w Akademii Wileńskiej w latach 1760-1763 oraz odbył studia teologiczne w latach 1764-1768. Kiedy był studentem teologii, pomagał prefektowi drukarni akademickiej M. Poczobutowi i równocześnie wykładał matematykę na kursie wyższym. W latach 1768-1771 w Nowogródku uczył filozofii kleryków jez. i studentów świeckich, dojeżdżając z posługą duszpast. do stacji mis. w Lubczy. Uzyskał w 1773 r. doktorat z prawa kanonicznego. Następnie zaangażował się w działalność Komisji Edukacji Narodowej . Opublikował Propositiones ex universa philosophia - zbiór 160 tez z adnotacjami, prezentujący nowoczesne podejście do filozofii oparte na poglądach Ch. Wolffa i I. Newtona, propagujący heliocentryzm oraz omawiający osiągnięcia fizyki jako nauki doświadczalnej, pozostawił wil. wykłady z matematyki, wyrażające troskę o prakt. zastosowanie zdobytej wiedzy (EK, 17, 386).

Events in the life

 • 19.02.1736 r. - ur.

  Urodzony na Litwie (EK, 17, 386).

 • 1756 r. - profesja/wstąpienie do klasztoru

  Wstąpił do zakonu w Wilnie (EK, 17, 386).

 • piastowanie funkcji - Jezuici, Kroże (Wniebowzięcie NMP)

  Nauczyciel gramatyki w jez. kolegium (EK, 17, 386).

 • 1763 - 1764 r. - piastowanie funkcji - Jezuici, Grodno (św. Franciszka Ksawerego)

  Nauczyciel retoryki w kolegium (EK, 17, 386).

 • 1767 r. - święcenia kapłańskie

  Przyjął święcenia kapłańskie w Wilnie (EK, 17, 386).

 • 1768 - 1771 r. - piastowanie funkcji - Jezuici, Nowogródek (Niepokalane Poczęcie NMP)

  Nauczyciel filozofii klerków jez. i studentów świeckich (EK, 17, 386).

 • 1771 - 1776 r. - piastowanie funkcji

  Profesor filozofii w Akademii Wileńskiej (EK, 17, 386).

 • 1777 - 1781 r. - piastowanie funkcji

  Dyrektor szkół woj. w Grodnie i Kownie (EK, 17, 386).

 • 16.11.1781 r. - zm.

  Zmarł w Kownie (EK, 17, 386).