Religious order:
Felicjanki

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.01.2017 23:30 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Felicjanki

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Cantalicio Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum S. Felicis de Cantalice Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne, nowego typu

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Zgromadzenie powstałe z:

Date:1860 - 1864 r.
Description:

Po ujawnieniu się w tym Zgromadzeniu dążenia do życia kontemplacyjnego, w 1860 roku w domu głównym w Warszawie dokonano, drogą głosowania, podziału wspólnoty na dwie różne grupy: klauzurową z 12 siostrami i czynną. Siostry klauzurowe miały żyć w wydzielonej, odizolowanej części domu warszawskiego, by wspierać modlitwą i pokutą dzieła felicjanek. Uroczystego zamknięcia klauzury dokonano już 4 października 1860 r. Jeszcze w tym samym roku siostry otrzymały ustawy opracowane przez O. Honorata na podstawie konstytucji rzymskich kapucynek.

Kasata felicjanek (17 grudnia 1864 r.) sprawiła, że 16 sióstr klauzurowych zostało przeniesionych do klasztoru bernardynek w Łowiczu, bez prawa przyjmowania kandydatek. Zgodnie z decyzją O. Honorata dołączyła do nich Matka Angela Truszkowska, ale ostatecznie w maju 1866 r. wyjechała do Krakowa gdzie tworzył się nowy dom Felicjanek czynnych.

Starania o nowy klasztor dla sióstr klauzurowych podjęła u władz carskich felicjanka s. M. Bronisława Łempicka. 13 czerwca 1871 r. siostry otrzymały zezwolenie carskiego rządu  na zamieszkanie w przasnyskim klasztorze. [http://www.klaryskikapucynki.pl/o-nas/historia/]

Zgromadzenie przeobrażone w:

Date: 1860 - 1864 r.
Description:

Po ujawnieniu się w tym Zgromadzeniu dążenia do życia kontemplacyjnego, w 1860 roku w domu głównym w Warszawie dokonano, drogą głosowania, podziału wspólnoty na dwie różne grupy: klauzurową z 12 siostrami i czynną. Siostry klauzurowe miały żyć w wydzielonej, odizolowanej części domu warszawskiego, by wspierać modlitwą i pokutą dzieła felicjanek. Uroczystego zamknięcia klauzury dokonano już 4 października 1860 r. Jeszcze w tym samym roku siostry otrzymały ustawy opracowane przez O. Honorata na podstawie konstytucji rzymskich kapucynek.

Kasata felicjanek (17 grudnia 1864 r.) sprawiła, że 16 sióstr klauzurowych zostało przeniesionych do klasztoru bernardynek w Łowiczu, bez prawa przyjmowania kandydatek. Zgodnie z decyzją O. Honorata dołączyła do nich Matka Angela Truszkowska, ale ostatecznie w maju 1866 r. wyjechała do Krakowa gdzie tworzył się nowy dom Felicjanek czynnych.

Starania o nowy klasztor dla sióstr klauzurowych podjęła u władz carskich felicjanka s. M. Bronisława Łempicka. 13 czerwca 1871 r. siostry otrzymały zezwolenie carskiego rządu  na zamieszkanie w przasnyskim klasztorze. [http://www.klaryskikapucynki.pl/o-nas/historia/]

Sources of studies (including bibliography)