Religious order:
Augustianki-eremitki

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 06.05.2016 15:44 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Augustianki-eremitki

Other accepted Polish names: augustianki eremitki; augustianki

Full Polish name of the congregation: Kanoniczni Regularne św. Augustyna; od 1964 r.: Zgromadzenie Sióstr Świętego Augustyna w Polsce

Full Latin name of the congregation: Canonissae Regulares Sancti Augustini; od 1964 r.: Congregatio Sororum Sancti Augustini in Polonia

Short Latin name: CanSA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Selected foreign names: włos.: Suore di S. Agostiono in Polonia (od 1964)

Type of congregation: czynne, nowego typu

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, bezhabitowe, klauzurowe, nieklauzurowe

Description:

założone: 1583, w: Kraków, założyciele: prowincjał augustianów-eremitów, o. Szymon Mniszek, m. Katarzyna z Kłobucka; jako polska gałąź augustianów-eremitów. Zatwierdzone na prawie diecezjalnym i przez generała zakonu augustianów-eremitów 1583.
1. Tercjarki, bezhabitowe 1583-1666
2. Zakon klauzutowy, habitowy od 1666, przez: generał augustianów-eremitów o. Piotr Lanfranc. Jednak w praktyce działa czynnie, naucza dziewczęta.
3. 17.02.1964 r. zgromadzenie czynne na prawie papieskim, przez: prymas Stefan Wyszyński.

Sources of studies (including bibliography)