Religious order:
Elżbietanki cieszyńskie

Introduced: 29.07.2013 01:18 | Last update: 06.05.2016 21:17

Name of the order: Elżbietanki cieszyńskie

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka w Cieszynie

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth Tertii Ordinis Sancti Francisci in Cieszyn

Short Latin name: OSE1

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Description:

7.09.1963: zxakon na prawie papieskim (dekret kardynała Stefana Wyszyńskiego)