Klasztory

powiązane ze zgromadzeniem
Sakramentki
Sakramentki, Bardo (brak własnego kościoła)
not dissolved, exists to this day without interruption
introduced: 14.05.2016 21:14 | last update: 17.10.2016 15:30
introduced: 22.08.2014 14:28 | last update: 12.07.2016 11:28
Sakramentki, Pawłowice [Wrocław-Pawłowice] (Najśw. Imię Jezus)
not dissolved, exists to this day without interruption
introduced: 14.05.2016 20:34 | last update: 09.01.2017 13:04
Sakramentki, Pławniowice (Niepokalane Poczęcie NMP)
not dissolved, exists to this day without interruption
introduced: 14.05.2016 20:47 | last update: 13.01.2017 12:39
introduced: 31.07.2013 16:03 | last update: 03.08.2015 11:55