Religious order:
Antonianie

Introduced: 04.03.2014 11:23 | Last update: 06.05.2016 15:42 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Antonianie

Other accepted Polish names: antonici, antoniści, zakon św. Antoniego

Full Polish name of the congregation: Zakon szpitalny św. Antoniego

Full Latin name of the congregation: Canonici Regulares Sancti Antonii

Short Latin name: CRSAnt

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Selected foreign names: ang.: Hospital Brothers of St. Anthony, Order of St. Anthony, Canons Regular of St. Anthony of Vienne, Antonines; franc.: Ordre hospitalier de Saint-Antoine, Antonins; hiszp.: Hermanos Hospitalarios de San Antonio, Orden de San Antonio o Antonianos; holend.: Orde van Sint-Antonius, antonieten, antonieters; katal.: Germans Hospitalers de Sant Antoni, Canonges Regulars de Sant Agustí de l'Orde de Sant Antoni Abat, Orde de Sant Antoni, Antonians; niem.: Antoniter-Orden, Antoniusorden, Antonier, Antoniterorden, Antonianer; włos.: canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, szpitalne

Description:

Kolejno:
1. Zgromadzenie laików: założone: 1095, w: Saint-Didier-de-la-Motte, przez: Gaston z Valloire; dla opieki nad epileptykami. Zatwierdzenie papieskie 1096, Urban II.
2. Zakon kanoników regularnych: od 1298,  przez: pap. Bonifacy VIII; w Polsce XIV-XVI w.
3. Połączony z zakonem kawalerów maltańskich (joannitów) w: 1777, przez: pap. Pius VI
4. Rozwiązany: 1803

Sources of studies (including bibliography)