Religious order:
Albertynki

Introduced: 20.01.2015 13:19 | Last update: 06.05.2016 15:42 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Albertynki

Other accepted Polish names: Siostry Albertynki Posługujące Ubogim; Zgromadzenie Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim III Zakony św. Franciszka z Asyżu

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum Albertinarum Pauperibus Inservientium

Short Polish name: SAPU; ZSAPU; Alb

Short Latin name: CSAPI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne, nowego typu

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Description:

Założone: 15.01.1891 r.,  w: Kraków, przez: św. Adam Chmielowski (Brat Albert), współzałożycielka: bł. m. Bernardyna (Maria Jabłońska). Zatwierdzone na prawie diecezjalnym:  22.06.1926, na prawie papieskim: 5.09.1955.
Charyzmat: służba Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym.

Sources of studies (including bibliography)