Religious order:
Begardzi

Introduced: 24.01.2015 16:58 | Last update: 25.07.2015 01:39 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Begardzi

Other accepted Polish names: begwardzi

Full Polish name of the congregation: begardzi

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: męskie, bezhabitowe, laickie

Description:

o charakterze pośrednim między klasztorem i bractwem, tworzyli konwenty zarządzane przez mistrzów; od soboru w Vienne (1311) uznani za heretyków; w następstwie przyjęli regułę III zakonu św. Franciszka, łączyli się w kongregacje

Sources of studies (including bibliography)