Religious order:
Siostry Niepokalanego Serca NMP

Introduced: 01.03.2015 21:15 | Last update: 01.03.2015 21:15 | Author of description: Weronika Wojciech

Name of the order: Siostry Niepokalanego Serca NMP

Other accepted Polish names: Siostry Serca Maryi

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświetszej Maryi Panny

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum Immaculati Cordis Beatae Virginis

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: żeńskie, habitowe

Description:

Początki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny sięgają roku 1911. Żyjący we Lwowie O. Konstanty Marszałowicz TJ zebrał wokół siebie grupę pobożnych dziewcząt zakładając Stowarzyszenie Miłości Bożej.
W zamierzeniach założyciela Stowarzyszenie miało podjąć pracę misyjną i posługę w Kościele lokalnym. Siostry żyjąc skromnie oddawały się pracy charytatywnej we Lwowie, a po śmierci opiekuna przekształciły się w habitowe Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca NMP. Czasy powojenne sprowadziły siostry do Krakowa oraz na ziemie odzyskane. Jednocześnie siostry starały się o zatwierdzenie Zgromadzenia przez władze kościelne. Rok 1952 przyniósł uregulowanie prawne istnienia Instytutu, dzięki któremu siostry złożyły swoje pierwsze śluby zakonne. Zatwierdzenia Zgromadzenia dokonał ks. biskup Franciszek Jop 6 stycznia 1959 roku w Opolu.

Od tego momentu Siostry realizują swój charyzmat, którego ideą przewodnią jest służba Kościołowi na wzór Matki Najświętszej i ewangelicznych niewiast. Dają świadectwo swojej miłości do Boga i ludzi, naśladując Niepokalane Serce Maryi. Siostry poświęcają się pracy duszpasterskiej w parafiach, szkołach, pielęgnują chorych, starszych i samotnych w domach opieki. W ten sposób starają się upodabniać do Maryi zdążającej z pomocą do krewnej Elżbiety. Duchowość maryjną szerzą wśród dzieci i młodzieży zakładając przy parafiach grupy Dzieci Maryi i Krucjaty Niepokalanej. Swoje powołanie siostry realizują na kilku placówkach, w: Krakowie, Leżajsku, Kudowie Zdroju, Kietrzu Śląskim oraz w Niepołomicach, gdzie znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia.

Sources of studies (including bibliography)