Klasztory

powiązane ze zgromadzeniem
Jezuici
Jezuici, Antolepty (św. Maurycego)
not dissolved, opuszczony
introduced: 04.04.2015 14:42 | last update: 27.01.2019 22:26
Jezuici, Bar
dissolved
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 17.08.2017 22:51
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 06.05.2016 14:42
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 31.05.2016 23:38
introduced: 26.01.2014 15:02 | last update: 01.06.2016 19:23
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 19.01.2016 20:38
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 01.06.2016 00:01
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 20.01.2016 20:26
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 22.01.2016 20:53
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 23.01.2016 00:38

1 2 3 4 5 6 7 ... 19