Religious order:
Trapiści

Introduced: 06.06.2015 13:10 | Last update: 06.06.2015 13:10 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Trapiści

Full Polish name of the congregation: Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji

Full Latin name of the congregation: Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae

Short Latin name: OCSO

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: kontemplacyjne

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Description:

wiążą się z reformami, które wprowadzał od 1662 r. w obserwancji  opactwa w La Trappe opat Armand Jean le Bouthillier de Rancé. Za rok powstania trapistów uważa się przybycie do La Trappe Augustina de Lestrangem, zwolennik kontemplacji i studiowania literatury kościelnej. W 1785 r., gdy Rance nie zgadzał sie na zastąpienie pracy ręcznej kontemplacją i czytaniem, doszło do rozłamu: Lestrange z 21 mnichami udał sie do Szwajcarii. Rewolucja francuska przyczyniła się do rozproszenia trapistów i fundacji nowych opactw. W 1847 r. papież Pius IX zatwierdził istnienie dwóch oddzielnych kongregacji (wg zasad Rance'a i Lestrange'a), w 1892 r. Leon XIII połączył je w zakon zreformowanych cystersów; w 1894 r., po dołączeniu do niego kongregacji cysterskiej, utworzył nowy zakon kontemplacyjny. 

Sources of studies (including bibliography)