Religious order:
Siostry od Aniołów

Introduced: 08.06.2015 02:01 | Last update: 19.08.2015 09:18 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Siostry od Aniołów

Other accepted Polish names: Siostry od Aniołów z Wilna; Stowarzyszenie Apostolskie Sióstr Aniołów

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum Angelorum; Congregatio Sororum ab Angelis

Short Latin name: CSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne, nowego typu

Kind of congregation: żeńskie, bezhabitowe, nieklauzurowe

Description:

założone 31.03.1889, przez ks. Wincenty Kluczyński, współzałożycielka: m. Bronisława Stankowicz, w Wilno; zatwierdzone przez SA w 1913.
Charyzmat: nieustannie trwać w adoracji Boga, służąc ludziom".

Sources of studies (including bibliography)