Religious order:
Misjonarze Świętej Rodziny

Introduced: 26.07.2015 02:50 | Last update: 19.08.2015 09:18 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Misjonarze Świętej Rodziny

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

Full Latin name of the congregation: Congregatio Missionariorum a Sacra Familia

Short Latin name: MSF

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: czynne, nowego typu

Kind of congregation: męskie, habitowe, kleryckie, laickie

Description:

zał. 28.09.1895, przez: ks., saletyn Jan Chrziciel Berthier, w: Grave k. Nijmegen, zatw. pap.: 16.06.1911, w Polsce od 1921
Charyzmat: apostolat wśród tych, "których z oddali wezwie Pan, Bóg nasz".

Sources of studies (including bibliography)