Religious order:
Ubogie Siostry św. Klary

Introduced: 05.10.2015 23:38 | Last update: 06.10.2015 00:22 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Ubogie Siostry św. Klary

Other accepted Polish names: damianitki; klaryski

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętej Klary

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctae Clarae

Short Latin name: OSC

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: kontemplacyjne

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Description:

gałąź klarysek, która żyje wg pierwotnej Reguły św. Klary (zatw. przez pap. Innocentego IV w 1253 r.), odrzucając Regułę Urbana IV z 1263 r. 11.08.1995 oficjalna erekcja kanoniczna przez bpa Stanisława Napierałę: zamknięto klauzurę papieską, a siostry otrzymały zgodę Kościoła na prowadzenie życia wg Reguły Pierwotnej św. Klary. Od tego momentu obowiązują je Konstytucje Generalne Ubogich Sióstr i oryginalna nazwa Zakonu - Ubogie Siostry św. Klary.

Sources of studies (including bibliography)