Klasztory

powiązane ze zgromadzeniem
Bernardynki-tercjarki
introduced: 04.12.2012 10:27 | last update: 31.05.2016 15:04