Religious order:
Apostołowie Miłosierdzia Bożego

Introduced: 10.04.2016 01:23 | Last update: 06.05.2016 15:43 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Apostołowie Miłosierdzia Bożego

Other accepted Polish names: Bracia Faustyni

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego - Bracia Faustyni

Full Latin name of the congregation: Congregatio Apostolorum Divinae Misericordiae

Short Latin name: CADM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: nowego typu

Kind of congregation: męskie, habitowe, laickie

Description:

Założenie: 1986, przez: Mirosław Salwowski, Sławomir Dudzik. Pierwszy klasztor: w Brynicy.
Oparte na duchowości Faustyny Kowalskiej. Misje ludowe i rekolekcje, modlitwa, służba chorym w szpitalach. Kult Bożego Miłosierdzia.

Sources of studies (including bibliography)