Religious order:
mnisi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

Introduced: 08.05.2016 16:50 | Last update: 08.05.2016 16:50

Name of the order: mnisi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

Full Polish name of the congregation: mnisi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

Rite: greckokatolicki (unicki)