Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane ze zgromadzeniem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni)

1 2 3 4