Religious order:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie]

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 11:18 | Author of description: Marek Derwich

Name of the order: Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie]

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Description:

1. założeni: 1.03.1256, poprzez połączenie (tzw. Wielka Unia) istniejących wówczas wspólnot eremickich działających wg reguły św. Augustyna. Zatwierdzenie papieskie: 9.04.1256, z regułą św. Augustyna.
2. zaliczeni do zakonów mendykanckich (żebraczych): 16.01.1303, bulla Inter sollicitudines, Bonifacy VIII.
W Polsce od końca XIII w.
- kasata zakonu w Polsce: 14 VII 1950, abp krak. Adam Sapieha z upoważnienia SA, ze względu na udział zakonników w ruchu księży patriotów; księża zakonni zostali zsekularyzowani.
- reaktywacja w Polsce: próby już 1978 r., ostateczna wg wiki: początek lat 80; 1989 r. odzyskanie klasztoru w Krakowie.
Charyzmat: poszukiwanie Boga we wspólnocie z braćmi, w Kościele i dla Kościoła.

Sources of studies (including bibliography)