Religious order:
Służebniczki

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 19.08.2015 09:18

Name of the order: Służebniczki

Other accepted Polish names: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Full Polish name of the congregation: Służebniczki

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne, nowego typu

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Description:

założone 1850, d0 1866 r. jedność, potem, w ciągu 30 lat, wyodrębniły się cztery gałęzie:

Służebniczki Starowiejskie od 1866 (Galicja), przez siostry przybyłe w 1861 r. z Wielkopolski do Galicji

Służebniczki Dębickie od 1875, formalnie od 1890 (Galicja), przez siostry przybyłe w 1875 r. z Wielkopolski do Galicji, początkowo podlegały pod Służebniczki Starowiejskie

Służebniczki Śląskie od 1897 (diecezja wrocławska)

Służebniczki Wielkopolskie od 1897 (diecezja gnieźnieńsko-poznańska)

Sources of studies (including bibliography)