Source:
Chotkowski Władysław, Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich w czasach rozbiorowych [The History of Latin and Orthodoxal Monasteries in Galicia During the Epoch of Partitions], I: "Zakony doszczętnie zniesione" [The Orders Supressioned], „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU”, 16, 1916, 6, 26-40

Introduced: 22.09.2014 16:37 | Last update: 14.01.2015 20:21

Author / co-authors: Chotkowski Władysław

Title: Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich w czasach rozbiorowych [The History of Latin and Orthodoxal Monasteries in Galicia During the Epoch of Partitions], I: "Zakony doszczętnie zniesione" [The Orders Supressioned]

Journal: Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU

Year/volume: 16

Year: 1916

Number / issue: 6

Pages: 26-40