Source:
Piramidowicz Dorota, Kościół i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich w Krzemienicy, [w:] Maria Kałamajska-Saeed (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2), t. 2, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006, ss. 451, [374]

Introduced: 15.01.2015 10:51 | Last update: 17.03.2015 16:23

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Piramidowicz Dorota

Title: Kościół i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich w Krzemienicy

Editor / co-editors: Maria Kałamajska-Saeed

Title of book by single / multiple authors: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2

Volume / volumes and part / parts: t. 2

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury

Year / years of publication: 2006

Pages: ss. 451, [374]