Source:
Łobozek Marcin Maksymilian OH, Stan potrynitarskiej zabudowy klasztornej bonifratrów na Kazimierzu w Krakowie - w świetle inwentarza, spisanego przed 1850 rokiem, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2003, ss. 256

Introduced: 21.01.2015 18:49 | Last update: 21.01.2015 18:49

Author / co-authors: Łobozek Marcin Maksymilian OH

Title: Stan potrynitarskiej zabudowy klasztornej bonifratrów na Kazimierzu w Krakowie - w świetle inwentarza, spisanego przed 1850 rokiem

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej

Year / years of publication: 2003

Pages: ss. 256

Additional information for readers:

bibliografia, streszczenia w językach polskim i niemieckim [inwentarz na str. 34-234]