Source:
Kołodziejczyk Paweł, Górniczo-hutnicza działalność cystersów wąchockich (1179-1819), [w:] Andrzej M[arek] Wyrwa (red.), Ingenio et humilitate, Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, (Liber Amicorum, 2), Katowice, Biblioteka Śląska, 2007, s. 115-125

Introduced: 22.01.2015 19:47 | Last update: 22.01.2015 19:47

Author / co-authors: Kołodziejczyk Paweł

Title: Górniczo-hutnicza działalność cystersów wąchockich (1179-1819)

Editor / co-editors: Andrzej M[arek] Wyrwa

Title of book by single / multiple authors: Ingenio et humilitate, Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich

Series and subseries: Liber Amicorum, 2

Place / places of publication: Katowice

Publishing house: Biblioteka Śląska

Year / years of publication: 2007

Pages: s. 115-125

Inne z tej serii