Source:
Dereń Andrzej, Stojanowska Aniela, Polskie dokumenty klasztoru cystersów w Jemielnicy (1648-1720), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 15, 1960, 2, s. 215-200

Introduced: 30.01.2014 15:40 | Last update: 13.07.2015 08:30

Author / co-authors: Dereń Andrzej, Stojanowska Aniela

Title: Polskie dokumenty klasztoru cystersów w Jemielnicy (1648-1720)

Journal: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka

Year/volume: 15

Year: 1960

Number / issue: 2

Pages: s. 215-200