Source:
Adamska Anna, Klasztor jako rajski ogród. Arenga dokumentu Zbigniewa Oleśnickiego dla klasztoru paulinów w Pińczowie z 1449 roku, [w:] Henryk Gapski (red.), Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998, s. 229-233

Introduced: 23.01.2015 11:01 | Last update: 23.01.2015 11:01

Author / co-authors: Adamska Anna

Title: Klasztor jako rajski ogród. Arenga dokumentu Zbigniewa Oleśnickiego dla klasztoru paulinów w Pińczowie z 1449 roku

Editor / co-editors: Henryk Gapski

Title of book by single / multiple authors: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego

Volume / volumes and part / parts: cz. 1

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Year / years of publication: 1998

Pages: s. 229-233