Source:
Rękopisy Biblioteki Sióstr Benedyktynek w Przemyślu, oprac. Jolanta Barbara Jabłonkowska, Rękopisy Biblioteki Sióstr Benedyktynek w Przemyślu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 74, 2000, s. 65-144

Introduced: 30.01.2014 15:40 | Last update: 15.07.2015 13:58

Title: Rękopisy Biblioteki Sióstr Benedyktynek w Przemyślu

Pages: s. 65-144

Additional information for readers:

streszcz. niem.

Publisher / co-publishers: oprac. Jolanta Barbara Jabłonkowska

Volume / volumes and part / parts: 74

Year / years of publication: 2000

Type of item: niesamodzielna pozycja