Source:
Witold Gałka, Ze studiów nad architekturą dawnego kościoła i klasztoru bożogrobców w Gnieźnie, „Studia i Materiały Do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 15, 1983, 1 (29), s. 107-136

Introduced: 23.01.2015 11:57 | Last update: 23.01.2015 11:57

Author / co-authors: Witold Gałka

Title: Ze studiów nad architekturą dawnego kościoła i klasztoru bożogrobców w Gnieźnie

Journal: Studia i Materiały Do Dziejów Wielkopolski i Pomorza

Year/volume: 15

Year: 1983

Number / issue: 1 (29)

Pages: s. 107-136