Source:
Wójcik Walenty, Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu = Manuscripta Bibliothecae Capituli Cathedralis Sandomiriae, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 36, 1978, s. 79-103

Introduced: 30.01.2014 15:40 | Last update: 15.07.2015 14:28

Author / co-authors: Wójcik Walenty

Title: Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu = Manuscripta Bibliothecae Capituli Cathedralis Sandomiriae

Journal: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Year/volume: 36

Year: 1978

Pages: s. 79-103